NO - Skvadronen - Dataspeed (s): 0

Player Information

Name : Skvadronen
Ranking : 11
Team : 14
Total Credits: 226.907.212
Credits Today: 00
Credits Week: 390
Credits Month: 3.047

Skvadronen

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
42 Tassus84 83.235.759 0 0 390 0 0 1.760 0
52 NeXa79 70.790.033 0 0 0 0 0 0 0
55 Santo113 63.921.516 0 0 0 0 0 0 0
199 HDS1984 17.490.064 0 0 0 0 0 0 0
201 Tema 17.156.834 0 0 0 0 0 0 0
241 Partykongen 12.970.309 0 0 0 0 0 0 0

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norges Utrykningsetater 6.177.705.752 -5.950.798.540 0
2 Sør-Vestlandet Brann & Redning 2.580.056.138 -2.353.148.926 0
3 Norwegian Emergency Services 1.821.516.299 -1.594.609.087 0
4 Vestland redningstjeneste 680.949.073 -454.041.861 0
5 WorldRescue - Brann & Redning 624.516.978 -397.609.766 2424450 / 31-8-8659
6 Vestfold og Telemark 609.004.474 -382.097.262 2329861 / 8-9-8400
7 BD Crew 453.949.991 -227.042.779 1384407 / 15-2-5812
8 Østfold nødsentral 349.175.623 -122.268.411 0
9 Verdens Utrykningstjeneste 339.803.506 -112.896.294 688392 / 2-7-3906
10 Redningsgruppen 262.416.635 -35.509.423 216521 / 24-7-2614
11 Skvadronen 226.907.212 0 0
12 Vest brann- og redningsregion 186.627.865 40.279.347 90139 / 15-7-2268
13 Trondheims nødetater 171.150.705 55.756.507 0
14 Nord-Norge Nødetater 166.539.422 60.367.790 1327 / 18-5-2025
15 EVEDYP Nød- og Redning 137.281.594 89.625.618 0
16 Røde Kors Hjelpekorps 133.237.047 93.670.165 0